Raffaello - Két tengernyi élmény

Menü

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

A Játékos a pályázat elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozói a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a Createam Reklámügynökség Kft. (1021 Budapest, Versec sor 9.) mint adatfeldolgozó végzi. Mind a Szervező, mind az adatfeldolgozó a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli.

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, a nyertes Játékosok értesítése a nyereményről és a nyeremények átadása, direkt marketing anyagok küldése, az adatkezelés időtartama a Játék végétől számított 5 év.

 

A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

a) Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek/résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása céljából (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím);

b) a Szervező ezen adatokat a későbbiekben Szervező által forgalmazott termékekkel kapcsolatos direkt marketing anyagok küldésére felhasználhatja.

c) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, valamint külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismerteti a nyertesek/résztvevők nevét a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban;

d) amennyiben nyer, nevét és lakcímének városát a Szervező nyilvánosságra hozza a Játék internetes oldalán.

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó kivételével – nem továbbítja.

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz valamint Bírósághoz fordulhat.

A Szervező Ferrero Magyarország Kft. az adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentkezésre vonatkozó kötelezettségének az adatkezelés bejelentésével eleget tett.

Adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban van

Fenti hozzájárulást a Játékos bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet, valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését (postai cím: Createam Reklámügynökség Kft. 1021. Budapest, Versec sor 9. címen, vagy a raffaello@createam.hu e-mail címen). Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a Játékos személyi adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben, ha az erre irányuló kérés a Játék időtartama alatt történik, a Játékban való részvételre nincs lehetőség.